Referenties
Struik, A. (2017). The Trauma Healing Story. Healing Chronically Traumatised Children Through Their Families/Whanau. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy, 38(4), 613-626. doi:10.1002/anzf.1271
Struik, A., Lindauer, R. J., & Ensink, J. B. (2017). I Won’t Do EMDR! The Use of the “Sleeping Dogs” Method to Overcome Children’s Resistance to EMDR Therapy. Journal of EMDR Practice and Research, 11(4), 166-180. doi:10.1891/1933-3196.11.4.166
Struik, A. (2017). Treating Chronically Traumatised Children with the Sleeping Dogs Method: Don't Let Sleeping Dogs Lie! Children Australia, 42(2), 93-103. http://dx.doi.org/10.1017/cha.2017.13
Struik, A. (2015). Denise (10) is gaan praten en verwerken. Gespecialiseerde traumabehandeling binnen een residentiele jeugdzorginstelling. Kind & Adolescent Praktijk, 14(1), 4-11. (zonder bestand)
Struik, A. (2014) Treating Chronically Traumatized Children. Don’t let sleeping dogs lie! London: Routledge
Struik, A. (2013) Diagnostiek en behandeling van dissociatieve stoornissen bij kinderen en adolescenten: Slapende honden? wakker maken! Tijdschrift van de Vereniging voor Kinder en -Jeugdpsychotherapie, 40, 3.
Struik, A. (2013) Posttraumatische stressstoornis. In: Baars, J. & van Meekeren, E. (Red.), Een psychische stoornis heb je niet alleen.
praten met families & naastbetrokkenen
(pp. 337-348). Amsterdam: Boom.
Struik, A. (2013) Slapende honden? Wakker maken!: behandeling van kinderen en adolescenten met vroegkinderlijk chronisch trauma.
In Braet, C. & Bogels, S. (Red.), Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten 2 (pp. 353-376). Amsterdam: Boom
Struik. A. (2011) Slapende honden? Wakker maken! Een stabilisatiemethode voor vroegkinderlijk chronisch getraumatiseerde kinderen. Kind en Adolescent Praktijk, 10, 3,p.100-109. (zie bijlage artikel KAP)
Struik, A. (2010) Vroegkinderlijke, chronische traumatisering bij kinderen. GZ-Psychologie, 2, p18-23
Struik, A.L.(2009) Klinische fasenbehandeling van vroegkinderlijke traumatisering bij kinderen en ouders. Kind en Adolescent Praktijk, 8, 1, p.10-19
Links
Geïnspireerd door het boek 'Slapende honden! wakker maken?' heeft Marino van Liempt het geweldig mooie nummer 'Slapende honden' geschreven. Van deze band 'Wakkere honden' is in 2010 de eerste cd verschenen onder de titel: 'Ik mag ik en jij mag jij zijn'
EMDR: Vereniging EMDR Nederland
www.spconsultancy.com.au
www.safechildren.dk
>> naar Media en Prijzen