En bedre verden for traumatiserede børn

Institut for Kronisk Traumatiserede Børn (ICTC) har specialiseret sig i behandling af kronisk traumatiserede børn og tilbyder træning, supervision og konsultation. Direktøren for ICTC, Arianne Struik, udviklede Sleeping Dogs®-metoden, hvor børn, der ikke kan eller vil tale om deres traumatiske minder, gøres klar til terapi med fokus på traumeprocessering.

Vi tilbyder træning over hele verden - online og personlig

Institut for Kronisk Traumatiserede Børn (ICTC) arrangerer workshops og webinarer med åben registrering over hele verden. (se kalender) ICTC kan også tilbyde workshops og kurser i Sleeping Dogs metoden på arbejdspladse, i organisationer eller lign., eventuelt tilpasset til f.eks. dag- eller døgnbehandlingsinstitutiner, familiehuse, botilbud, familieplejen og behandlingssteder for specifikke målgrupper som f.eks. flygtninge, småbørn, børn med neurologisk problematikker eller intellektuelle handicap. Der kan også laves workshops og kurser om forskellige emner, hvor der er risiko for at børn lider af kronisk traumatisering, såsom vold i hjemmet, seksuelt misbrug og dissociation. Der kan tilrettelægges forløb med fokus på eksempelvis systemiske interventioner, sikkerhedsplanlægning, arbejde med traumatiserede forældre eller forældre, der benægter mishandling eller misbrug, eller arbejde med traumebearbejdende historier.

Bliv certificeret i Sleeping Dogs Metoden

Kronisk traumatiserede børn føler sig ofte hjælpeløse, inkompetente og isolerede. Det er ikke underligt, at de virker modstandsdygtige og umotiverede for traumebearbejdningsterapi, fordi deres basale behov ikke bliver opfyldt.

Sleeping Dogs metoden er en behandling, der gør kronisk traumatiserede børn klar til at indgå i traumebearbejdning. Metoden bruges overfor børn, der i starten ikke vil eller ikke kan tale om deres dårlige minder.