In-company uddannelse

ICTC kan hjælpe organisationer som kommuner, dagbehandling- eller døgninstitutioner, plejefamilier, børnehuse, børnebeskyttelse med at implementere traumeinformeret og traumafokuseret behandling med Sleeping Dogs-metoden eller udvikle en tilpasset implementeringspakke af træning og vejledning/metodetræning. Organisationer kan blive certificeret som Traumafokuserede sovende hunde-organisationer.

Undervisningsforløbet

Traumafokuserede Sleeping Dogs-organisationer er kompetencebaseret og består af fire niveauer:

• Workshop Sleeping Dogs niveau I
• Workshop Sleeping Dogs niveau II
• Workshop Sleeping Dogs niveau III
• Workshop Sleeping Dogs niveau IV

Dette kan kombineres med vejledning eller metode-træning.
Workshop Sleeping Dogs niveau I giver en introduktion til metoden og interventionerne. Organisationer kan oprette deres eget tilpassede træningsprogram ved at vælge mellem følgende moduler eller udvikle deres eget modul.

Grundlæggende moduler

• Behandlingsplaner
• At tale med børn om traumer
• Motiverende børn
• Stabilisering af børn og forberedelse til traumebehandling
• Støtte til traumatiserede forældre
• Systemisk samtale med ovegribende forældre

Specifikke moduler

• Oprettelse af god nok sikkerhed og sikkerhedsplanlægning.
• Behandlingsplaner i udfordrende sager
• At skrive af traumehelingshistorier
• Seksuelt misbrug
• Benægtelse / omstridt misbrug
• Omsorgssvigt
• Dissociation
• Traumeinformeret sikkerhedsplanlægning
• Sleeping Dogs i plejefamilier
• Vrede og aggression
• Sager hvor der er mistanke om seksuelt misbrug / hemmeligheder
• Vold i hjemmet
• Terapeutisk holdning
• Selvmordsadfærd, selvskade og skam
• Dissociative lidelser
• Traumebehandling med børn med et intellektuelt handicap
• Behandling af præverbale traumer og små børn

Certified organizations

Organisations can also become certified as a Trauma-focused Sleeping Dogs Organisation.

The ICTC can assist organizations such as residential facilities, Foster Care, Child Protection or Mental Health Services with implementing trauma-informed and trauma-focused treatment with the Sleeping Dogs method or develop a customised implementation package of training and supervision and practice.

Det siger andre

Børnecentret i Aarhus Kommune

Center for Børn og Familier i Hvidovre Kommune

Center for Børn og Familier i Hvidovre Kommune

Kompaan en de Bocht, Residental and Foster Care