We bieden in-company workshops aan

De workshop Slapende Honden level I wordt ook in-company aangeboden en kan indien gewenst worden aangepast aan een specifieke doelgroep zoals kinderen in pleegzorg of mensen met een verstandelijke beperking. Ook kan de workshop worden aangepast aan een specifieke werksoort zoals bijvoorbeeld vaktherapeuten, groepsleiding of pleegzorgwerkers. De methode Slapende honden kan erg goed gebruikt worden in een residentiele of klinische behandeling of binnen pleegzorg.

Implementatie pakket

Een implementatiepakket wordt afgestemd op de organisatie en bevat doorgaans de volgende elementen:
Workshop Slapende Honden level I
Workshop Slapende Honden level II of voor residentiele teams, 3 teamsupervisie sessies van 2 uur en een terugkomdag
Opleiding tot Slapende Honden behandelaar level III of IV middels een competentiegericht supervisietraject van minimaal 8 uur en het inleveren van minimaal 5 ingevulde Slapende Honden-tools.
Workshop Voorbereidingsverhaal traumaverwerking
Opleiding tot Slapende Honden Voorbereidingsverhaal traumaverwerking behandelaar middels een supervisietraject van 10 x 30 minuten groepssupervisie

 

Een implementatietraject neemt doorgaans 2-3 jaar in beslag. Voor de start wordt met de organisatie bekeken wat er nodig is aan randvoorwaarden, zoals voldoende mogelijkheden tot verwijzen naar traumaverwerkingstherapie en samenwerking met ouders, coaching van groepsleiding in de methodiek en het hanteren van overdracht en tegenoverdracht, intervisie van ouderbegeleiders en gedragswetenschappers. Na afronding van implementatie maken organisaties een plan voor bij en nascholing van nieuwe medewerkers. Daarnaast organiseren aandacht functionarissen binnen de organisatie periodiek boosterbijeenkomsten waarin de methodiek wordt opgefrist.

Gecertificeerde traumagerichte Slapende Honden afdelingen

Organisaties kunnen er ook voor kiezen de Slapende Honden methode geheel te implementeren binnen een afdeling. Daarvoor kan een offerte voor een implementatiepakket worden aangevraagd. Om de implementatie zo succesvol mogelijk te maken, biedt het ICTC een organisatieadvies aan waarin mogelijke aanpassingen zijn beschreven die de implementatie kunnen bevorderen. Na succesvolle afronding van de implementatie wordt de afdeling opgenomen in de lijst van gecertificeerde traumagerichte Slapende Honden afdelingen. Elke vijf jaar kan middels een succesvolle onafhankelijke audit het certificaat voor vijf jaar worden vernieuwd.

Ervaringen van organisaties

Sterk Huis, Residentiele en pleegzorg

Implementatie 'Slapende Honden' bij Jeugdformaat