× Home ICTC Opleiding en training BehandelingOnderzoekMateriaalReferenties LinksContactSitemap
Opleiding | Training

Workshops

Het Institute for Chronically Traumatized Children organiseert open inschrijving workshops over de hele wereld (zie de kalender NL en Engels). De methode Slapende honden kan ook erg goed gebruikt worden in een residentiele of klinische behandeling of binnen pleegzorg. Veel van de interventies kunnen door groepsleiding of pleegzorgwerker worden uitgevoerd eventueel gecombineerd met begeleiding van ouders en individuele behandeling van het kind.

De workshop Slapende honden kan in sommige gevallen in company worden aangevraagd waarbij de inhoud op maat kan worden gemaakt.
Het ICTC kan ook workshops en presentaties verzorgen over andere trauma gerelateerde onderwerpen zoals seksueel misbruik, huiselijk geweld, dissociatie en dissociatieve stoornissen, traumabehandeling bij infants, gesprekstechnieken voor het werken met getraumatiseerde ouders of pleger-ouders, of het werken met ontkenning of situaties waarin mishandeling betwist wordt.

Slapende Honden bij een verstandelijke beperking
De Slapende Honden wordt ook gebruikt bij de behandeling van mensen met een verstandelijke beperking. In het boek en in Struik, A., & Van Blanken, B. (2018) worden aanpassingen voor deze doelgroep beschreven.
Het ICTC kan tevens workshops op maat verzorgen over Slapende Honden bij een verstandelijke beperking.


Effectiviteit van workshop Slapende honden? Wakker maken!

Webinar

Opleiding tot Slapende Honden behandelaar

Het werken met de methode Slapende honden vergt veel oefening.

Slapende Honden level I. Het volgen van de één of tweedaagse workshop Slapende Honden level I en het lezen van het boek Slapende Honden? Wakker maken! (Struik, 2016) vormt een eerste aanzet tot het toepassen van deze methode in de praktijk. Daarna is het van belang veel te oefenen met het gebruik van de methode.
Deelnemers kunnen na het volgen van de level I de methode toepassen en deelnemen aan individuele of groepssupervisie Slapende Honden.

Slapende Honden level II. In de tweedaagse verdiepingsworkshop Slapende Honden level II van 2 dagen wordt veel geoefend met gesprekstechnieken en verkrijgt men praktische vaardigheden.
Deze workshop is discipline specifiek. De level II workshops voor behandelaren, systeemtherapeuten en ambulant werkers, groepsleiding en pleegzorgwerkers heeft dus een andere inhoud, met andere accenten.

Slapende Honden level III. De opleiding tot level III behandelaar bestaat uit een competentiegericht supervisietraject van minimaal 8 supervisiesessies waarin gewerkt wordt aan individuele leerdoelen met eigen cliënten. Dit kan individueel of in teamverband worden gevolgd.
In dit traject dienen behandelaren, voor vijf cliënten, een volledige Slapende Honden behandeling te hebben uitgevoerd.

Slapende Honden level IIII en meer. Na het afronden van de level III, kan men door continuering van supervisie en een competentiegericht plan steeds een volgend level bereiken.


Aantal getrainden


     1. Level 1             2. Level II

Consultatie | supervisie 'Slapende Honden'

Vroegkinderlijk chronisch getraumatiseerde kinderen zijn vaak ingewikkelde puzzels en je kunt met deze cliënten erg worstelen. Er kan onenigheid ontstaan in het team over de richting van de behandeling. Soms helpt een frisse blik om een gestagneerde behandeling weer vlot te trekken. Consultatie of supervisie kan live, via Skype worden gegeven, zowel individueel als in groepsverband.

Arianne Struik is geregistreerd EMDR-supervisor kinder- en jeugd en volwassen en NIP- en NVO-supervisor.

Implementatie Slapende Honden binnen een organisatie

Organisaties kunnen er ook voor kiezen de methode Slapende Honden te implementeren binnen een afdeling. Daarvoor kan een offerte voor een implementatiepakket worden aangevraagd.
Om de implementatie zo succesvol mogelijk te maken, biedt het ICTC een organisatieadvies aan waarin mogelijke aanpassingen zijn beschreven die de implementatie kunnen bevorderen.

Na succesvolle afronding van de implementatie verkrijgt de afdeling het certificaat traumagerichte Slapende Honden afdeling wat onder voorwaarden vijf jaar geldig is. Elke vijf jaar kan middels een succesvolle onafhankelijke audit het certificaat voor vijf jaar worden vernieuwd.
(Gedeeltelijk) gecertificeerde jeugdzorginstellingen kunnen deelnemen aan het effectonderzoek.

Gecertificeerde traumagerichte Slapende Honden afdelingen

Organisaties die bezig zijn met het implementeren van de Slapende Honden methode.

Organisaties die de Slapende Honden methode gedeeltelijk hebben geïmplementeerd.

Resultaten van implementatie

Resultaten van implementatie:

Ervaringen met de Slapende Honden methode:

Een gezinsvoogd van JB west: “In de afgelopen periode zijn bij 2 kinderen in mijn caseload een traject Slapende Honden ingezet. Beide kinderen zijn op jonge leeftijd een langere periode ernstig verwaarloosd, mishandeld en misbruikt waardoor chronisch trauma is ontstaan. Meerdere pogingen zijn gedaan om de kinderen een passende behandeling te bieden, maar de JGGZ heeft aangegeven de behandeling niet te kunnen starten omdat de situatie niet stabiel genoeg zou zijn. Dit terwijl de kinderen wel ernstige klachten hadden. Met Slapende Honden is het wel gelukt om een start te maken met de traumabehandeling. De positieve gevolgen zijn zichtbaar. Tijdens de behandeling heeft één van de kinderen verteld ook seksueel misbruikt te zijn. Eindelijk kunnen deze kinderen nu beginnen met de verwerking van hun traumatische ervaringen en dat vind ik het grote belang van juist wél die ‘slapende honden wakker maken’!!”

Een pleegmoeder: “Ik heb er een ander (pleeg) kind voor teruggekregen, ze slaapt beter, is rustiger en de stress in het lijf is aanzienlijk minder. Ik heb gewoon een blij kind, de stress is naar de achtergrond!”

Een psychologe: "Onze samenwerking met de Sterk Huis was al goed, maar sinds ze daar met Slapende Honden werken het nóg beter. Echt heel fijn dat er in het voortraject al flink gestabiliseerd is, en er een goed vangnet is gedurende de behandeling want vaak kunnen wij dan de SGGZ wachtlijst omzeilen en snel in de BGGZ behandelen :)"

Artikel Pleegzorg

Behandeling

Het Institute for Chronically Traumatized Children biedt uitsluitend behandeling in Australië en Nieuw-Zeeland. Op de onderstaande lijst kunt u behandelaren vinden die minimaal de Slapende Honden level II workshop hebben gevolgd. Het ICTC heeft echter onvoldoende zicht op de kwaliteit van de behandeling van deze professionals en kan daarom geen professionals aanbevelen in Nederland en geen verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit van de behandeling van deze professionals.

Verwijslijst behandelaren level II, III, IV