Hvem henvender metoden og kurset sig til?

Vi tilbyder uddannelse til professionelle, der arbejder med traumatiserede børn, unge og deres familier, såsom terapeuter, psykiatere, socialrådgivere, boligpersonale, plejepersonale, omsorgspersoner og lærere.
Du kan blive certificeret som Sleeping Dogs trauma specialist. Vi organiserer online og ansigt til ansigt træning om traume-relateredeemner.

Om træningen

Instituttet for Kronisk Traumatiserede Børn arrangerer både online træning og træninger hvor vi er samlet fysisk om traumerelaterede emner såsom:

Brugen af EMDR hos kronisk traumatiserede børn

Traumebehandling og brug af EMDR hos kronisk traumatiserede spædbørn 0-4 år

Assessment af børn når der er (mistænkt) seksuelt misbrug

Traume-informeret sikkerhedsplanlægning

Samtaleteknikker og systemisk intervention med overgribende forældre

Arbejde med benægtelse og omstridt misbrug

In-company træning

Vi kan også tilbyde in-company træning, workshops og præsentationer om Sleeping Dogs metoden eller skræddersyet til teams, der arbejder med børn i pleje- eller plejehjem.

Sådan bliver du certificeret

Efter at have deltaget i Sleeping Dogs niveau I træning og læsning af bogen, kan klinikere bruge Sleeping Dogs metoden med klienter i deres daglige arbejde. Disse sager kan dog være komplekse og vanskelige, og mange fagfolk og organisationer vælger at vedligeholde og videreudvikle deres færdigheder. Individuelle klinikere kan blive certificeret som Sleeping Dogs trauma specialist. For klinikere er trænings-pathway for at blive en certificeret Sleeping Dogs traumespecialist kompetencebaseret og består af fire niveauer. Disse kan enten ske via tilmelding via ICTCs kurser, der kan findes på hjemmesiden, i form af intern træning i organisationen/institutionen eller som individuelt supervisionforløb.

Sleeping Dogs NIVEAU I

Workshop: The Sleeping Dogs-metoden

Denne en-dages eller to-dages workshop giver en  introduktion til metoden og interventionerne og deltagerne er i stand til at bruge Sleeping Dogs-metoden efter denne workshop, og efter at have læst bogen. Men jo mere praksis, jo mere bruges denne metode effektivt. Efter uddannelsen kan deltagerne indgå i en supervisionsgruppe eller deltage i individuel supervision. De grundlæggende moduler i niveau I: 

• Identificering af traumer
• Introduktion i traumebehandling
• Modstand og motivation i forhold til at indgå i behandling
• Brug af Sleeping Dogs-metoden
• Burg af psykoedukation
• Analyse af barrierer for traumebehandling
• Interventioner ed børn og planlægningsværktøj

Sleeping Dogs NIVEAU II

Workshop: Praktisering af metoden

Denne to-dages workshop fokuserer på at praktisere metoden med svære og fastlåste cases og bruge interventionerne. Indholdet af workshoppen afhænger af deltagernes erfaringer og behov og kan tilpasses. Emner som hvordan man motiverer børn, at diskutere anerkendelse og ansvar med voldsudøver-forældre og hvordan man arbejder med traumatiserede forældre med begrænsede evner kan dækkes. De grundlæggende moduler i niveau II:

• Behandlingsplaner
• Tale med børn om traumer
• Motivation af barnet
• Stabilisering og forberedelse af børn til traumebehandling
• Støtte til traumatiserede forældre
• Systemisk samtale med krænker/krænkende forældre vedr. anerkendelse

Sleeping Dogs NIVEAU III

Workshop: Praktisering af metoden

Disse niveauer består af en to-dages workshop eller en række kompetencebaserede sessioner og afslutningen af ​​et antal sovende hunde-behandlinger for kronisk traumatiserede børn i forskellige aldersgrupper med en række forskellige problemer. Klinikere arbejder på deres egne mål i forbindelse med deres egen praksis for at blive certificeret som Sleeping Dogs Trauma Specialist. Dette kan gøres individuelt eller i et team eller en gruppe. De grundlæggende moduler i niveau III and IV:

• Behandlingsplaner i udfordrende tilfælde
• Traumehelende historier
• Seksuelt misbrug
• Benægtelse / sager hvor der er tvivl om krænkelser
• Omsorgssvigt
• Dissociation

Konsultation eller vejledning

Institut for kronisk traumatiserede børn tilbyder vejledning / metode-træning eller konsultation i komplekse sager. Dette kan gøres Face to Face, via Skype eller telefon, individuelt eller i grupper på engelsk af Arianne Struik eller på dansk af en af de danske undervisere.