Materialen

Slapende honden? Wakker maken!

In dit boek wordt Slapende Honden methode beschreven en geïllustreerd aan de hand van talloze voorbeelden en casuïstiek. Deze methode vertaalt ingewikkelde theorie in eenvoudige praktijk en geeft duidelijke richtlijnen om deze zeer complexe problematiek te kunnen behandelen.

Werkboek Slapende Honden bij uithuisgeplaatste kinderen

In dit werkboek, bedoeld voor groepsleiding, ouderbegeleiders of ambulant werkers, gezinshuisouders en pleegzorgwerkers, zijn de interventies beschreven die het meest worden gebruikt bij uithuisgeplaatste kinderen met daarbij wat het doel is, wie het kan uitvoeren, wat risico’s zijn, welke materialen erbij gebruikt kunnen worden. Kosten: 24 euro ex BTW inclusief verzendkosten.

Overgewicht en obesitas bij kinderen

Preventie van overgewicht en obesitas voorkomt een levenslange strijd tegen obesitas. Bij jonge kinderen is overgewicht nog relatief makkelijk te verhelpen: ze groeien snel en leren gemakkelijker nieuwe gewoonten aan. Edgar van Mil is kinderarts en heeft een integrale aanpak van overgewicht en obesitas bij kinderen ontwikkeld. Arianne Struik is systeemtherapeut en heeft kennis en ervaring met psychische en gezinsfactoren. Deze twee experts bundelden hun krachten in deze geïntegreerde aanpak van lichamelijke en psychische factoren en mechanismen. Juist die geïntegreerde aanpak maakt het boek Overgewicht en obesitas bij kinderen uniek, en de aanpak krachtig.

Gratis animatie videos

Window of Tolerance en de Vulkaan

Bekijk de animaties in verschillende talen

Materiaal Slapende Honden gratis downloaden

Slapende Honden-tool

Deze tool wordt gebruikt om de barrières voor traumaverwerking te analyseren en de behandeling te structuren.

Voorbeeld David Slapende Honden-tool

Dit is een voorbeeld van een ingevulde tool

Slapende Honden Ontwikkelingstool

Dit is een uitgebreidere tool die wordt gebruikt om zowel een analyse te maken van de barrières voor traumaverwerking als de algemene ontwikkeling van het in kaart te brengen en de behandeling te structuren.

Voorbeeld Sandra Slapende Honden Ontwikkelingstool

Dit is een voorbeeld van een ingevulde tool

Slapende honden werkbladen

Deze werkbladen kunnen worden gebruikt om interventies met het kind en ouders te ondersteunen.

Illustraties

Deze afbeeldingen kunnen worden gebruikt bij psychoeducatie

Therapeutische kinderboeken Slapende Honden

Tom en Sophie vinden een waardevolle steen

Dit boek illustreert de uitleg van de Steen om zelfwaardering te verbeteren (Struik, 2021, p.249)

Tom en Sophie ontdekken een kacheltje

Dit boek illustreert de uitleg van de metafoor het kacheltje voor kinderen met hechtingsproblemen (Struik, 2021,p.106)

Ukkepuk gaat ergens anders wonen

Dit prentenboek legt uit dat kinderen door mishandeling of verwaarlozing uit huis kunnen worden geplaatst

Materiaal overgewicht bij kinderen

Assessment tools en werkbladen

CDES

CDES PTSI jongens

Zelfrapportagevragenlijst voor de screening van dissociatieve symptomen jongens 7-17 

CDES PTSI meisjes

Zelfrapportagevragenlijst voor de screening van dissociatieve symptomen meisjes 7-17

CDES PTSI scoreformulier kleur

Instructies voor het invullen van CDES

Webinar

In deze opname van 45 minuten geef ik een introductie in dissociatieve stoornissen bij kinderen onder de 14 jaar.

Referenties

Struik, A., Pijpers, M., Van Dal, M., Regoli-Bakker, S., Kampschuur, M., & Op den Kelder, R. (2021). Levensverhaal en Voorbereidingsverhaal Traumaverwerking. Kinder- & Jeugdpsychotherapie, 28(1), 30-55. 

Struik, A. (2021). Slapende Honden? Wakkker maken! Een behandelmethode voor chronisch getraumatiseerde kinderen (3e ed.). Amsterdam: Pearson Benelux.

Struik, A., Dierkx, C. & Pijpers, M. (2020). Slapende Honden. Het voorbereidingsverhaal traumaverwerking. Systeemtherapie, 32(1), 22-40.

Struik, A. (2020). Slapende Honden. Behandeling voor vroegkinderlijk, chronisch getraumatiseerde kinderen en adolescenten. In Braet, C. & Bogels, S. (Eds.). Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten. Boek 3 Internaliserend. Tweede druk. (pp. 605-642). Amsterdam: Boom

Struik, A. (2019). Treating Chronically Traumatized Children: The Sleeping Dogs method(Second ed.). London, UK/ New York, NY: Routledge

Struik, A. (2018). The Sleeping Dogs Method to Overcome Children’s Resistance to EMDR Therapy: A Case Series. Journal of EMDR Practice
and Research, 12(4), 224-241. doi:10.1891/1933-3196.12.4.224

Struik, A., & Van Blanken, B. (2018). Traumabehandeling kan wel! De toepassing van de Slapende Honden methode bij jeugdigen en volwassenen met een verstandelijke beperking. LVB Onderzoek & Praktijk, 16(1), 5-17.

Struik, A. (2017). The Trauma Healing Story. Healing Chronically Traumatised Children Through Their Families/Whanau.
Australian and New Zealand Journal of Family Therapy, 38(4), 613-626. doi:10.1002/anzf.1271

Struik, A., Lindauer, R. J., & Ensink, J. B. (2017). I Won’t Do EMDR! The Use of the “Sleeping Dogs” Method to Overcome Children’s Resistance to EMDR Therapy. Journal of EMDR Practice and Research, 11(4), 166-180. doi:10.1891/1933-3196.11.4.166

Struik, A. (2017). Treating Chronically Traumatised Children with the Sleeping Dogs Method: Don’t Let Sleeping Dogs Lie!
Children Australia, 42(2), 93-103. http://dx.doi.org/10.1017/cha.2017.13

Struik, A. (2015). Denise (10) is gaan praten en verwerken. Gespecialiseerde traumabehandeling binnen een residentiele jeugdzorginstelling. Kind & Adolescent Praktijk, 14(1), 4-11. (zonder bestand)

Struik, A. (2014) Treating Chronically Traumatized Children. Don’t let sleeping dogs lie! London: Routledge

Struik, A. (2013) Diagnostiek en behandeling van dissociatieve stoornissen bij kinderen en adolescenten: Slapende honden? wakker maken! Tijdschrift van de Vereniging voor Kinder en -Jeugdpsychotherapie, 40, 3.

Struik, A. (2013) Posttraumatische stressstoornis. In: Baars, J. & van Meekeren, E. (Red.), Een psychische stoornis heb je niet alleen. Praten met families & naastbetrokkenen (pp. 337-348). Amsterdam: Boom. 

Struik, A. (2013) Slapende honden? Wakker maken!: behandeling van kinderen en adolescenten met vroegkinderlijk chronisch trauma.
In Braet, C. & Bogels, S. (Red.), Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten 2 (pp. 353-376).
Amsterdam: Boom

Struik. A. (2011) Slapende honden? Wakker maken! Een stabilisatiemethode voor vroegkinderlijk chronisch getraumatiseerde kinderen.
Kind en Adolescent Praktijk, 10, 3,p.100-109. (zie bijlage artikel KAP)

Struik, A. (2010) Vroegkinderlijke, chronische traumatisering bij kinderen. GZ-Psychologie, 2, p18-23

Struik, A.L.(2009) Klinische fasenbehandeling van vroegkinderlijke traumatisering bij kinderen en ouders. Kind en Adolescent Praktijk, 8, 1, p.10-19

Book review Grief Matters 2015 

Book review Clinical Psychiatry 2015 

Struik, A. (2016) The Sleeping Dogs ESTD Newsletter, 5 (3), Sept. www.estd.org